Jak vznikl Grafoarte přístup?

Zrodil se z cenných osobních zkušeností a poznatků, které jsem učinila:

Grafoarte přístup je přínosný nejen pro grafologii a prožitkově poznávací vzdělávání, ale také pro psychoterapii a proces sebepoznání a rozvíjení osobnosti.